Over ons / About us

WAAROM NOTARISTOLKEN.COM ?

Notaristolken.com is een initiatief van Jannie van Ravesteijn, beëdigd tolk Engels met veel ervaring in tolken voor het notariaat.  Waarom? Omdat zij en andere eveneens zeer ervaren tolken hun diensten rechtstreeks aan notarissen en hun cliënten willen aanbieden. Zonder dat daar een groot bemiddelingsbureau tussen zit. Dat maakt het hele proces namelijk onnodig duur. Daarom is het via deze site heel gemakkelijk om zelf, rechtstreeks, een tolk te benaderen. Dat kan per telefoon of per e-mail. Op die manier heeft u rechtstreeks contact met een tolk en onderhandelt u met haar/hem. Dus niet via een bemiddelingsbureau, en daarmee geen extra kosten. U onderhandelt rechtstreeks met de tolk.

Door rechtstreeks afspraken te maken met één van de tolken uit ons netwerk krijgt u direct een ervaren, gespecialiseerde registertolk, zonder bemiddelingskosten. Alle tolken op deze website hebben vele jaren ervaring in het tolken tijdens het passeren van aktes van levering, hypotheekaktes, testamenten, samenlevings-contracten, huwelijksvoorwaarden, oprichtingsaktes, volmachten, etc.

Alle tolken op deze site zijn beëdigde tolken, ingeschreven als C-1 tolk in het Register van beëdigde tolken en vertalers RBTV. De meesten zijn lid van het NGTV of de Orde van Registertolken en -vertalers en hebben gespecialiseerde opleidingen gevolgd, bijv. bij het SIGV.

Need an interpreter?

This site was made by and for highly experienced, specialised interpreters. We do our work at notary’s offices during the execution of all kinds of notarial deeds and instruments. Think of transfer deeds, mortgage deeds, last wills and testaments, prenuptial agreements, cohabitation agreements, articles of incorporation, etc.
You can contact us directly (EnglishGermanFrenchSpanish , Italian, Russian, Ukranian, Lithuanian,  Turkish,  Hungarian and many more, please see under the heading “overige talen”). There are no agencies involved, and thus there are no agency fees to be paid.

We work in all cities and provinces of the Netherlands. Contact us and we will help you!