Arabisch ● Turks

Wanneer u de Nederlandse taal niet (voldoende) machtig bent, bent u verplicht een tolk in te schakelen. Daarom is deze website in het leven geroepen. Via deze site kunt u rechtstreeks contact opnemen met een  zeer ervaren, beëdigde tolk Turks of tolk Arabisch, ingeschreven in het Register Beëdigde Tolken en Vertalers. Dat zijn wij !

ARABISCH – ARABIC
Tanios Sleiman:  ✉️ tsleiman@upcmail.nl / 📞 0626 753 941 (Noord-Holland)

TURKS – TURKISH
Els van Tetering  ✉️ elsvantetering@dds.nl / 📞 0622 71 76 24
Levent Alpagot: ✉️ l.h.alpagot@gmail.com / 📞 0654 340 656

When your Dutch is not good enough, you’ll need a sworn, registered interpreter when you sign your notarial deeds and instruments.  We can help you!   Above you will find skilled, qualified and experienced interpreters who can help you with all types of notarial documents (deeds of transfer, deeds of conveyance, mortgage deeds, last wills and testaments, cohabitation agreements, prenups, articles of incorporation, etc.).  For English interpreters, click here