Pools ● Roemeens ● Bulgaars

POOLS – POLISH
Maria Lukomski:    ✉️  mmlukomski@gmail.com / 📞 0622 54 12 18
Izabela Kaczan:     ✉️    isabelita357@gmail.com /📞 0624 25 99 13
Zora Terrichova: : ✉️ contact@ztranslate.eu / 📞 0653 167 998
Jolanta Goedhart: ✉️ jooltje@hetnet.nl / 📞 0653 645 018
Marta van Burken-Laskowska: ✉️ganesha.diversitas@outlook.com / 📞0630 132 787

ROEMEENS – ROMANIAN
Liliana Ionescu: ✉️  lsionescu1@gmail.com / 📞 0627 213 034
Mihaela van Meurs: ✉️ miha@kpnplanet.nl / 📞 0651 937 227
Jean-Pierre Kent: ✉️ kentolk@xs4all.nl / 📞 0648 600 612
Coca Iorga: ✉️ info@cocavertolkt.nl / 📞 0619 220 889

BULGAARS – BULGARIAN
Natali Stoianova: ✉️ nj.stoianova@gmail.com / 📞 0655 103 622
Ani de Jong-Getcheva: ✉️ani_getcheva@hotmail.com /📞0614 215 664
Svetlana Petrova: ✉️ stpetrova@hotmail.com / 📞 0650 640 904

Op grond van de Notariswet is de notaris verplicht bij het passeren van akten een tolk in te schakelen indien u de Nederlandse taal niet (voldoende) machtig bent. Via deze pagina kunt u rechtstreeks contact opnemen met zeer ervaren, beëdigde notaristolken. Allen zijn ingeschreven in het Register Beëdigde Tolken en Vertalers. Notaristolken: dat zijn wij ! Wij helpen u bij het passeren van aktes van levering, hypotheekaktes, testamenten, samenlevingsovereenkomsten, huwelijksvoorwaarden, de statuten en oprichtingsakte van uw bedrijf, volmachten, etc.

When your Dutch is not good enough, you’ll need a sworn, registered interpreter when you sign your notarial deeds and instruments such as deeds of transfer, mortgage deeds, prenups, cohabitation agreements, last wills and testaments, articles of incorporation, etc.  We can help you!   Above you will find skilled, qualified and experienced interpreters for the Bulgarian, Polish or Romanian language.