Chinees-Mandarijn-Kantonees / Chinese-Mandarin-Cantonese

Jony Chow ✉️ jonychow19@gmail.com / 📞 0650 914 398

Vindt de notaris uw Nederlands niet voldoende? Dan bent u op grond van de Notariswet verplicht bij het tekenen van notariële akten een tolk in te schakelen. Dat kan een tolk Chinees zijn. Via deze pagina kunt u rechtstreeks contact opnemen met een ervaren, beëdigd notaristolk Chinees, zowel Mandarijn als Kantonees.
Onze tolken zijn als C-1 tolk ingeschreven in het Register Beëdigde Tolken en Vertalers.
Wij helpen u bij het passeren van alle mogelijke notariële akten.
Wij tolken voor u bij de notaris als u een huis hebt gekocht, een samenlevingsovereenkomst wil sluiten, een testament wil maken, bij uw huwelijksvoorwaarden of als u een bedrijf hebt opgericht. Notaristolken: dat zijn wij !

When your Dutch is not good enough, you’ll need a sworn, registered interpreter when you sign your notarial deeds and instruments such as deeds of transfer, mortgage deeds, prenups, cohabitation agreements, last wills and testaments, articles of incorporation, etc.  We can help you!   Above you will find skilled, qualified and experienced interpreters for the Chinese (Mandarin) language. Other languages (German, French, Spanish, Hungarian, Turkish, Polish, Romanian, Czech, Slovac, Bosnian, Servian, Slovac, Italian, Arabic, Ukranian and Russian) can be found here.