Over ons / About us

Notaristolken.com is een initiatief van Jannie van Ravesteijn, beëdigd tolk Engels met veel ervaring in tolken voor het notariaat.  Zij en andere eveneens zeer ervaren tolken Engels willen hun diensten rechtstreeks aan notarissen en hun cliënten aanbieden, zonder dat daar een (groot) bemiddelingsbureau tussen zit. Dat maakt het hele proces namelijk onnodig duur. Via deze site is het heel gemakkelijk om zelf, rechtstreeks, een tolk te benaderen. Per telefoon of per e-mail. Niet via een bemiddelingsbureau, dus geen extra kosten. U onderhandelt rechtstreeks met de tolk.

Door rechtstreeks afspraken te maken met één van de tolken uit ons netwerk krijgt u direct een ervaren, gespecialiseerde registertolk, zonder bemiddelingskosten. Alle tolken op deze website hebben ten minste tien jaar ervaring in het tolken tijdens het passeren van aktes van levering, hypotheekaktes, testamenten, samenlevings-contracten, huwelijksvoorwaarden, oprichtingsaktes, volmachten, etc.

Alle tolken op deze site zijn beëdigde tolken, ingeschreven in het Register van beëdigde tolken en vertalers RBTV. De meesten zijn lid van het NGTV en SENSE en hebben gespecialiseerde opleidingen gevolgd, bijv. bij het SIGV.

This site was made by and for highly experienced, specialised interpreters. We do our work at notary’s offices during the execution of all kinds of notarial deeds and instruments such as transfer deeds, mortgage deeds, last wills and testaments, prenuptial agreements, cohabitation agreements, articles of incorporation, etc.
You can contact us directly (EnglishGermanFrenchSpanish , Italian, Russian, Ukranian, Lithuanian,  Turkish and Hungarian), no agencies involved, no agency fees to be paid.

We work in the South-Western part of the Netherlands: Leiden, Utrecht, Rotterdam, the Hague, Tilburg, Breda, Bergen op Zoom, Middelburg, Zierikzee, Vlissingen and all places in between and beyond.